Tuesday, October 5, 2010

MALAIKAT TIDAK AKAN MEMASUKI RUMAH YANG DI DALAMNYA TERDAPAT ANJING DAN GAMBAR

SHAHIH MUSLIM 
Diriwayatkan dari Maimunah r.a.: Rasulullah SAW pada suatu pagi pernah duduk terdiam cukup lama dalam keadaan sedih. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kulihat sikap engkau sehari ini nampak murung?" Sabda beliau, "Sesungguhnya, Jibril telah berjanji untuk menemuiku, tetapi dia belum datang juga, dan ketahuilah, demi Allah, dia belum pernah menyalahi janji denganku." Rasulullah SAW sehari itu tetap kelihatan murung. Kemudian terlihatlah oleh beliau seekor anak anjing di bawah tenda kami, lalu beliau menyuruh mengeluarkannya. Lalu beliau mengambil air dan memercikkannya ke tempat anak anjing itu. Pada siang harinya, Jibril datang. Kemudian beliau bersabda, " Tadi malam engkau telah berjanji akan mengunjungiku." Jawab Jibril, " Benar , tetapi kami (malikat) tidak akan memasuki suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar." (6:156 - S.M.) 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang didalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar." (6:162 - S.M.) 

No comments:

Post a Comment