Tuesday, March 23, 2010

MENGENAL ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW (BHGN 1)

KHADIJAH BINTI KHUWAILID R.A.

Isteri Rasulullah saw yang pertama adalah Khadijah al Kubra r.a., yang ketika dinikahi oleh Rasulullah saw berstatus janda. Pada saat itu usia Rasulullah saw baru menginjak 25 tahun, sedangkan usia Khadijah r.a. adalah 40 tahun. Dari pernikahannya dengan Khadijah r.a., Rasulullah saw mendapatkan seorang putera yang bernama Ibrahim r.a. Pernikahan tersebut pada mulanya direncanakan oleh pakcik Khadijah sendiri iaitu Waraqah bin Naufal, tetapi pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan. Khadijah r.a. telah menikah dua kali sebelum menikah dengan Rasulullah saw. Para ahli sejarah berbeza pendapat mengenai hal ini. Mengenai siapakh di antara keduanya yang pertama kali menikahinya. Para sejarawan mengatakan bahawa suaminya yang pertama adalah Atik bin Aidz yang dari hasil pernikahannya dikurniakan seorang anak perempuan bernama Hindun. Setelah dewasa, Hindun unu menjadi seorang wanita muslimah yang kuat dan mempunyai ramai anak. Ada juga sejarawan yang menulis bahwa selain Hindun, Atik juga mempunyai putera yang bernama Abdullah atau Abdul Manaf.
Setelah berpisah dengan Atik, Khadijah r.a. menikah dengan Abu Halah. Daripada pernikahan ini mereka dikurniakan 2 orang anak iaitu seorg lelaki dan seorang perempuan. Tetapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan kedua anak mereka adalah laki-laki.
Setelah Abu Halah meninggal dunia, Khadijah r.a. menikah dengan Rasulullah saw. Dia telah hidup berumahtangga bersama Rasulullah saw selama 25 tahun. Khadijah r.a. wafat pada bulan Ramadhan tahun 10 Hijriyah. Rasulullah saw sangat menyayangi dan mencintai Khadijah r.a. Beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain semasa Khadijah r.a. masih hidup. Sebelum dakwah Islam dijalankan, Khadijah r.a. sudah diberi gelar Thahirah (wanita suci). Oleh kerana itulah, anak-anak dari suaminya yang terdahulu dipanggil sebagai Banu Thahirah atau anak-anak suci. Ketika Khadijah r.a. meninggal dunia, Rasulullah saw sendiri yang turun ke dalam liang lahatnya kemudian menguburkannya sedangkan pada zaman itu solat jenazah belum disyariatkan.

No comments:

Post a Comment